Verordening van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de wadloop (Wadloopverordening 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de wadloop (Wadloopverordening 2019)
Citeertitel Wadloopverordening 2019
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp openbare orde en veiligheid, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 118 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 145 van de Provinciewet
  4. artikel 152 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

27-02-2019

prb-2019-6515

kenmerk 1621267