Regeling vervallen per 22-09-2023

Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht

Geldend van 09-07-2021 t/m 21-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2021 22-09-2023 wijziging nadere regel normbedrag 1fte buurtsportcoach losgelaten max aangepast sporten verhoogd

06-07-2021

gmb-2021-219730

Onbekend.
06-07-2020 09-07-2021 Wijziging van art 2 en bijlage ivm aanvullingen topsport en talentontwikkeling

30-06-2020

gmb-2020-170563

Onbekend.
19-09-2019 06-07-2020 Beleidsregel Sportakkoord Utrecht

17-09-2019

gmb-2019-229908

Onbekend.