Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 3 september 2019 (PZH-2019-701724116) tot vaststelling van het Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019 (Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019)

Geldend van 12-09-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 3 september 2019 (PZH-2019-701724116) tot vaststelling van het Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019 (Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019)
Citeertitel Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019.
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Economie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Provinciewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/613175/CVDR613175_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2018 wordt ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2019 Nieuw besluit

03-09-2019

prb-2019-6181

Onbekend.