Regeling vervallen per 23-12-2023

Gemeente Heerlen - Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen houdende Uitvoeringsregels Aansluitverordening Riolering. (Uitvoeringsregels Aansluitverordening Riolering 2019)

Geldend van 07-09-2019 t/m 22-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeente Heerlen - Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen houdende Uitvoeringsregels Aansluitverordening Riolering. (Uitvoeringsregels Aansluitverordening Riolering 2019)
Citeertitel Uitvoeringsregels Aansluitverordening Riolering 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp aansluiten riolering
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerlen/CVDR295581/CVDR295581_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2019 23-12-2023 nieuwe regeling, oude regeling vervalt

03-09-2019

gmb-2019-219391

Onbekend.