Regeling vervallen per 18-11-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent financiën (Financiële verordening Neder-Betuwe 2019)

Geldend van 19-07-2019 t/m 17-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent financiën (Financiële verordening Neder-Betuwe 2019)
Citeertitel Financiële verordening Neder-Betuwe 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Financiële verordening 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2019 18-11-2023 nieuwe regeling

04-07-2019

gmb-2019-178560

Z/19/063281/RAAD/19/02571