Vaststelling en aanpassing van begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020 (kadernota 2020-2023)

Geldend van 16-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Vaststelling en aanpassing van begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020 (kadernota 2020-2023)
Citeertitel Vastelling en aanpassing van begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020 (kadernota 2020-2023)
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 105 van de Provinciewet
  4. artikel 143 van de Provinciewet
  5. artikel 145 van de Provinciewet
  6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/468224/CVDR468224_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2019 Nieuw besluit

03-07-2019

prb-2019-5020

PZH-2019-688640105