Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie gebiedsgebonden activiteiten ten behoeve van het verwezenlijken van de functies en maatschappelijke resultaten genoemd in de Kadernotitie “Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 (Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2020)

Geldend van 17-07-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie gebiedsgebonden activiteiten ten behoeve van het verwezenlijken van de functies en maatschappelijke resultaten genoemd in de Kadernotitie “Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 (Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2020)
Citeertitel Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/CVDR306362/CVDR306362_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2020 01-01-2022 artikel 3, 4, 5, 6, 7, 11, bijlage I, II, toelichting

07-07-2020

gmb-2020-182639

Gemeenteblad 2020, nummer 126
04-07-2019 27-06-2019 17-07-2020 Nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-164633

Rotterdams GBL nummer: 2019-87