Regeling vervallen per 21-06-2023

Reglement van orde voor de adviescommissies 2019

Geldend van 02-07-2019 t/m 20-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de adviescommissies 2019
Citeertitel Reglement van orde voor de adviescommissies 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 van de Waterschapswet
  2. artikel 59 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2019 21-06-2023 Nieuwe regeling

21-06-2019

wsb-2019-7172

Onbekend.