BELEIDSREGEL PASSENDE KINDEROPVANG: VOORSCHOOLSE EDUCATIE EN ‘KINDEROPVANG PLUS’ GEMEENTE UTRECHT 2020-2023

Geldend van 20-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGEL PASSENDE KINDEROPVANG: VOORSCHOOLSE EDUCATIE EN ‘KINDEROPVANG PLUS’ GEMEENTE UTRECHT 2020-2023
Citeertitel Beleidsregel passende kinderopvang: voorschoolse educatie en kinderopvang plus gemeente Utrecht 2020-2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Beleidsregel passende kinderopvang: voorschoolse educatie en kinderopvang plus gemeente Utrecht 2020-2023
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2019 Gewijzigde regeling

18-06-2019

gmb-2019-152336

Onbekend.