Verordening Auditcommissie Staphorst 2018

Geldend van 13-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Auditcommissie Staphorst 2018
Citeertitel Verordening Auditcommissie Staphorst 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2019 01-01-2018 Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2019-143342

Z23105