Regeling vervallen per 31-12-2022

Beleidsregel ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’

Geldend van 27-05-2019 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’
Citeertitel Beleidsregel Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2019 31-12-2022 Nieuwe regeling

23-05-2019

gmb-2019-130218

Onbekend.