Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe

Geldend van 24-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 18.1a van de Wet milieubeheer
  3. artikel 22 van de Ontgrondingenwet
  4. artikel 7.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
  5. artikel 15, tweede lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  6. artikel 8.3, vierde lid, van de Waterwet
  7. artikel 7.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
  8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Drenthe/CVDR97216.html
  9. https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@132618/provinciale/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2019 01-04-2019 aanwijzing

14-05-2019

prb-2019-3824

Onbekend.