Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het programma Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) (Centrumregeling samenwerking gemalendiensten)

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het programma Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) (Centrumregeling samenwerking gemalendiensten)
Citeertitel Centrumregeling samenwerking gemalendiensten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019 nieuwe regeling

14-05-2019

stcrt-2019-29418

19BIJ02743