Regeling vertrouwenspersonen

Geldend van 16-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling vertrouwenspersonen
Citeertitel Regeling vertrouwenspersoon
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2019 01-02-2019 nieuwe regeling 209480

12-02-2019

gmb-2019-117813

Onbekend.