Beleidsregel parkeernormen Lisse 2019

Geldend van 27-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lisse
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel parkeernormen Lisse 2019
Citeertitel Beleidsregel parkeernormen Lisse 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2019 Nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-100744

Onbekend.