Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven:

gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B e s l u i t :

 • A.

  Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

  De concerncontroller

 • B.

  Bij afwezigheid of verhindering van de hierboven genoemde functionaris treedt de navolgende gemeenteambtenaar in voornoemde functie:

  • 1.

   Het afdelingshoofd van de afdeling Regio en Ontwikkeling;

  • 2.

   Het afdelingshoofd van de afdeling Beheer en Realisatie.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven op 16 april 2009.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez

secretaris burgemeester