Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent controle Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent controle Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019
Citeertitel Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 213 van de Gemeentewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Samenwerkingsorgaan%20Holland%20Rijnland/CVDR491254/CVDR491254_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019 nieuwe regeling

13-03-2019

bgr-2019-325

Onbekend.