Regeling vervallen per 01-01-2024

Omgevingsverordening Flevoland

Geldend van 11-11-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening Flevoland
Citeertitel Omgevingsverordening Flevoland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 136 van de Provinciewet
  3. artikel 1.10 van de Wet natuurbescherming
  4. artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming
  5. artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming
  6. artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming
  7. artikel 1.2 van de Wet milieubeheer
  8. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanwijzing van het Havenkwartier Zeewolde als regionale waterkering op grond van artikel 6.5 en artikel I.1 treden in werking op een door gedeputeerde staten te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2023 01-01-2024 bijlage kaarten

01-11-2023

prb-2023-13123

3152286
08-12-2022 11-11-2023 artikel 2.21, 2.22, 2.24, 2.26, 2.27, bijlage 10

09-12-2022

prb-2022-14410

3003337
30-06-2022 08-12-2022 artikel 8.18

25-05-2022

prb-2022-7665

2930679
28-09-2021 30-06-2022 artikel 5.2, 5.6, 5.8, 5.12, 5.13a, 5.15

15-09-2021

prb-2021-8557

2827259
28-01-2021 28-09-2021 bijlage 8

19-01-2021

prb-2021-590

2734565
30-01-2020 28-01-2021 artikel III.13, bijlage 4

21-01-2020

prb-2020-530

2527425
03-10-2019 30-01-2020 bijlage 4

17-09-2019

prb-2019-6567

2445539
01-08-2019 03-10-2019 hoofdstuk 16, I, II en III, titel I.1, I.2, II.1, II.2 III.1, III.2, III.3, paragraaf 16.1, 16.2, 16.3, I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, II.1.1, II.1.2, III.2.1, III.2.2, III.2.3, III,2,4, III.2.5, artikel 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14

10-07-2019

prb-2019-5187

2428067
15-07-2019 01-08-2019 bijlage 5

09-07-2019

prb-2019-5012

2442206
15-03-2019 15-07-2019 nieuwe regeling

27-02-2019

prb-2019-2248

2342560