Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent rechtspositie ambtsdragers (Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Geldend van 13-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent rechtspositie ambtsdragers (Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)
Citeertitel Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 143 van de Provinciewet
  2. artikel 2.1.1, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  3. artikel 2.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  4. artikel 2.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  5. artikel 2.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  6. artikel 2.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  7. artikel 2.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  8. artikel 2.4.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  9. artikel 2.1, vijfde lid, van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
  10. artikel 2.6, vijfde lid, van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2021 hoofdstuk 2a, artikel 1, 1a, 4a, 9

22-01-2021

prb-2021-1085

4820754
17-03-2020 13-02-2021 artikel 1

06-03-2020

prb-2020-2373

4661776
28-03-2019 17-03-2020 nieuwe regeling

22-02-2019

prb-2019-2142

4481923