Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014

Geldend van 23-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014
Citeertitel Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2019 01-01-2019 artikel 1.1, 3.4, 6.3

08-01-2019

gmb-2019-43508

Onbekend.
15-02-2019 23-02-2019 nieuwe regeling

03-06-2014

gmb-2019-35687

Onbekend.