Bouwverordening Beesel 2019

Geldend van 14-02-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening Beesel 2019
Citeertitel Bouwverordening Gemeente Beesel 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Bouwverordening 2019
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Woningwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de bouwverordening, zoals vastgesteld op 18 juni 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2019 nieuwe regeling

28-01-2019

gmb-2019-31789

Onbekend.