Aanwijzingsbesluit toezichthouders team OMG gemeente Westerkwartier

Geldend van 06-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders team OMG gemeente Westerkwartier
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders team OMG gemeente Westerkwartier
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de teamleider Ondersteuning Mens en Gezin namens het college van burgemeester en wethouders en namens de burgemeester

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2019 01-01-2019 Onbekend.

01-02-2019

gmb-2019-27897

Onbekend.