Wijziging Car Uwo

Geldend van 01-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-03-2018

Intitulé

Wijziging Car Uwo

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Gelet op vergaderstuk 2018/615 en 2018/615A, 2018/615B, 2018/615C

Besluit

- in te stemmen met de technische wijzigingen van de CAR-UWO inzake:

1. loopbaanadvies;

2. derde jaar WW;

3. reparatie derde jaar WW.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2018,

de secretaris, de voorzitter

drs. C.H.W.M. Post MCM, mr. A.W. Kolff