Verordening op de Rekenkamercommissie Zundert 2018

Geldend van 24-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Rekenkamercommissie Zundert 2018
Citeertitel Verordening op de rekenkamercommissie Zundert 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp verordening op de Rekenkamercommissie Zundert 2018
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81oa van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt de verordening op de rekenkamercommissie Zundert van 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2019 03-07-2018 Nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2019-15674

zd18022266