Beheersverordening begraafplaatsen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beheersverordening begraafplaatsen 2019
Citeertitel Beheersverordening begraafplaatsen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Wijziging van een regeling

20-12-2018

gmb-2018-283528

Onbekend.