Legesverordening provincie Fryslân 2019

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening provincie Fryslân 2019
Citeertitel Legesverordening provincie Fryslân 2019
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 145 van de Provinciewet
  2. hoofdstuk XV van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. Deze regeling is voor inwerkingtreding gerectificeerd. Deze publicatie is geplaatst op dinsdag 21 december in Provinciaal blad 2021, 12596.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 bijlage 1

10-11-2021

prb-2021-11469

01915149
11-12-2020 01-01-2022 bijlage 1

11-11-2020

prb-2020-9250

01799678
01-01-2020 11-12-2020 bijlage 1

13-11-2019

prb-2019-7910

01700306
01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

28-11-2018

prb-2018-9630

Onbekend.