Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake subsidiering optimale beschikbaarheid van AED's. (Beleidsregel subsidiering optimale beschikbaarheid van AED’s Heerlen 2019)

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake subsidiering optimale beschikbaarheid van AED's. (Beleidsregel subsidiering optimale beschikbaarheid van AED’s Heerlen 2019)
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidiëring optimale beschikbaarheid van AED's 2019
Externe bijlagen exb-2018-73833

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerlen/CVDR610608/CVDR610608_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuwe regeling, oude regeling BWB 13000472

11-12-2018

gmb-2018-275676

OBM-18001187