Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Veendam

Geldend van 29-12-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Veendam
Citeertitel Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel. 4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2010 Onbekend

13-12-2010

De Veendammer, 21 december 2010

586b/SO