Regeling vervallen per 19-11-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent duurzaamheidsmaatregelen Nadere regels duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad - Lorentz III

Geldend van 21-12-2018 t/m 18-11-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Harderwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent duurzaamheidsmaatregelen Nadere regels duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad - Lorentz III
Citeertitel Nadere regels duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad - Lorentz III
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.harderwijk.nl/organisatie/gemeentelijke-regelgeving_41579/item/algemene-subsidieverordening-harderwijk-2018_11429.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2020. Deze regeling vervangt de nadere regels duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad – Lorentz III, zoals vastgesteld bij collegebesluit van 18 maart 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2018 19-11-2020 nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-272349

Onbekend.