Regeling vervallen per 16-01-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels meldingsplichtige standplaatsen 2018

Geldend van 29-11-2018 t/m 15-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels meldingsplichtige standplaatsen 2018
Citeertitel Nadere regels meldingsplichtige standplaatsen 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2018 16-01-2019 nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-270165

76622