Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2019.

Geldend van 22-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2019.
Citeertitel Parkeerverordening 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018 Onbekend.

06-11-2018

gmb-2018-268882

Onbekend.