Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018
Citeertitel Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/file/94/download
  2. artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-266785

zd18041129