Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Geldend van 31-12-2018 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Dantumadiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2018 nieuwe regeling

04-09-2018

stcrt-2018-63678

Onbekend.