Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening sociaal domein gemeente Kampen

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening sociaal domein gemeente Kampen
Citeertitel Verordening sociaal domein gemeente Kampen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  3. artikel 6 van de Participatiewet
  4. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  5. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  6. artikel 121 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De in art. 13.4 genoemde verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2022 wijz. art. 3.4.10 t/m 3.4.14; 3.7.2; 3.7.3; 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.3.1; 5.3.2; 6.3.1 t/m 6.3.7; 6.4; 6.5; 8.2.2; 8.4.3; 8.4.4; 11.3 t/m 11.3.4; Hfdst 12

12-12-2019

gmb-2019-308266

72216-2019
01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

01-11-2018

gmb-2018-236587

18ADV00422