Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het aanwijzen van een klachtencoördinator

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het aanwijzen van een klachtencoördinator

Het Dagelijks Bestuur

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Klachtenreglement Holland Rijnland

heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 besloten

als klachtencoördinator aan te wijzen de Bestuursjuridisch medewerker

en als plaatsvervangend klachtencoördinator de Contract- en informatie manager.

Dit besluit treedt in werking op 24 november 2016.

Ondertekening

Leiden 24 november 2016,

de secretaris – directeur,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink