Regeling vervallen per 15-09-2022

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 14-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Assen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 2019
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 15-09-2022 Wijziging van de GR i.v.m. overdracht taken Alescon

04-09-2018

stcrt-2018-58762

Onbekend.