Regeling vervallen per 11-12-2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau en de nadere regels Openstellingsbesluit Korte Voorzieningsketens Gelderland, oktober 2018

Geldend van 02-10-2018 t/m 10-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau en de nadere regels Openstellingsbesluit Korte Voorzieningsketens Gelderland, oktober 2018
Citeertitel Openstellingsbesluit Korte Voorzieningsketens Gelderland, oktober 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR610190/CVDR610190_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2018 11-12-2018 nieuwe regeling

21-09-2018

prb-2018-7130

2018-01180