Leggerboek oppervlaktewaterlichamen

Geldend van 21-09-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Leggerboek oppervlaktewaterlichamen
Citeertitel Leggerboek oppervlaktewaterlichamen
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet
  2. artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Red: De leggerkaarten zijn in te zien op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta en zijn tevens raadpleegbaar op www.brabantsedelta.nl.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2018 wijziging

21-08-2018

wsb-2018-9390

Onbekend.