Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent privacy e-mail- en internetgebruik Privacyreglement e-mail- en internetgebruik

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Servicepunt71
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent privacy e-mail- en internetgebruik Privacyreglement e-mail- en internetgebruik
Citeertitel Privacyreglement e-mail- en internetgebruik
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Privacyreglement e-mail- en internetgebruik zoals vastgesteld op 1 april 2005.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018 01-01-2023 nieuwe regeling

06-05-2013

bgr-2018-1102

Onbekend.