Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de openstelling Regeling niet-productieve investeringen water uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) provincie Flevoland 2014-2020

Geldend van 21-07-2018 t/m 28-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de openstelling Regeling niet-productieve investeringen water uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) provincie Flevoland 2014-2020
Citeertitel Tweede openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2019 20-07-2018 23-11-2018 aanhef

19-03-2019

prb-2019-2320

2386548
21-07-2018 29-03-2019 nieuwe regeling

10-07-2018

prb-2018-5405

2244526