Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent privacy Privacybeleid Gemeente Maasluis

Geldend van 22-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent privacy Privacybeleid Gemeente Maasluis
Citeertitel Privacybeleid Gemeente Maasluis
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2018 nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-128962

ADV-18-05292