Beleidsregels evenementen gemeente Schouwen-Duiveland 2018

Geldend van 27-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schouwen-Duiveland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels evenementen gemeente Schouwen-Duiveland 2018
Citeertitel Beleidsregels
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2018 Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-87782

Onbekend.