Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 maart 2018, PZH-2017-624795588 (DOS-2007-0010053) tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015 (Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015)

Geldend van 05-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 maart 2018, PZH-2017-624795588 (DOS-2007-0010053) tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015 (Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015)
Citeertitel Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel I treedt in werking op de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2018 01-01-2018 Wijziging van de artikelen 1; 3; 5; 6; 7; 12; 13 14. Vervallen zijn de artikelen 15 en 16.

13-03-2018

prb-2018-2443

PZH-2017-624795588