Beleidsregels Munitax 2019

Geldend van 23-05-2019 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Munitax 2019
Citeertitel Beleidsregels Munitax 2019
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregels Munitax 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2019

01-04-2019

gmb-2019-126113

Onbekend.
23-08-2018 01-07-2018 23-05-2019

31-07-2018

gmb-2018-179098

BS18.05460
23-02-2018 23-08-2018

30-01-2018

gmb-2018-38190

BS18.00698