Beleidsregels Munitax 2019

Geldend van 23-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Munitax 2019
Citeertitel Beleidsregels Munitax 2019
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregels Munitax 2019
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2019 Nieuwe regeling

01-04-2019

gmb-2019-126113

Onbekend.
23-08-2018 01-07-2018 23-05-2019 Eerste wijziging beleidsregels Munitax artikel 1.1.8, 14.4.1, 14.4.13, 19.1.1, 26, 73.4.2, 73.5.1, 73.6.2

31-07-2018

gmb-2018-179098

BS18.05460
23-02-2018 23-08-2018 nieuwe regeling

30-01-2018

gmb-2018-38190

BS18.00698