Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Made 2018-2022

Geldend van 22-12-2017 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Drimmelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Made 2018-2022
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Made 2018-2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017 01-01-2023 Nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2018-1965

Onbekend.