Regeling vervallen per 01-01-2019

Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2018’

Geldend van 21-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2018’
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2018
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk 7 van de Waterwet
  4. hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2017. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2017 01-01-2019 nieuwe regeling

29-11-2017

wsb-2017-11702

Onbekend.