Uitkerings - en pensioenverordening wethouders

Geldend van 01-02-1998 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1966

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitkerings - en pensioenverordening wethouders
Citeertitel Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. 1. Gemeentewet
  2. 2. Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening heeft terugwerkende kracht, art. 106 lid 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-1998 01-01-1966 nieuwe regeling

25-09-1997

Scherpenzeelse Krant d.d. 7-10-1997

college van 9 september 1997