LEGESVERORDENING 2018

Geldend van 19-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Ommen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling LEGESVERORDENING 2018
Citeertitel Legesverordening 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h, 229, lid 1, aanhef en onderdeel b, Paspoortwet, art. 2, lid 2, en 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2017 01-01-2019 nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-213764

2153814