Regeling vervallen per 01-01-2024

Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017

Geldend van 30-11-2017 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drimmelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  3. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  4. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2017 01-01-2024 Nieuwe regeling

16-11-2017

gmb-2017-209699

Onbekend.