Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
Citeertitel Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp belasting, motorrijtuigenbelasting, opcenten, mrb
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 222 van de Provinciewet
  3. artikel 222a van de Provinciewet
  4. artikel 232g van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1, bijlage 1

06-11-2023

prb-2023-13914

2079145/2 103190
01-04-2009 01-01-2024 Nieuwe regeling

10-11-2008

Provinciaal blad, 2008, 127

2008-72881